Serbest Bölgenin Avantajları
Anasayfa » Serbest Bölgenin Avantajları
Serbest Bölgenin Avantajları

Vergi Muafiyeti

Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı sahibi serbest bölge kullanıcılarının, imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye’nin Avrupa Birligi üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

Gelir Vergisi

Serbest Bölge’de imalat yapan kullanıcıların, ürettikleri ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç etmeleri kaydıyla, istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır.

KDV, Gümrük Vergisi

Yurt dışından getirilen mallar için ithalat rejimi uygulanmadığından Gümrük Vergisi, KDV, KKDF gibi ithalat masraflarından muaftırlar.

Dış Ticaret Rejimi

Türkiye’den Serbest Bölge’ye satılan mallar ihracat rejimine, Serbest Bölge’den Türkiye’ye satılan mallar ithalat rejimine tabidir. Bölgede faaliyet gösteren firmalar Türkiye’den ihracat fiyatına mal satın alabildikleri gibi KDV’den muaf tutulmuştur.

Süresiz Depolama

Serbest Bölge’ye getirilen mallar süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

Eşit Avantajlar

Serbest Bölge’de sağlanan avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır.

Tesis Devri

Yatırımcı kullanıcılar, kurdukları tesisleri Serbest Bölgeler Genel Müdürlügü’nün izni ile başkasına devredebilir.

Damga Vergisi

Serbest Bölge kullanıcılarının serbest bölge  lerde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan muaftır.

Brükrosi Azlığı

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir.

Serbest Dolaşım

Serbest Bölgede üretilen ürünler AB ülkelerinde serbest dolaşım statüsü taşımaktadır.

Kar Transferi

Yabancı veya yerli tüm serbest bölge kullanıcıları, bölgede elde ettikleri kârlarının Türkiye’ye ve/veya yurtdışına izne tabii olmadan transferini yapabilirler.