Serbest Bölge Tanımı
Anasayfa » Serbest Bölge » Serbest Bölge Tanımı
Serbest Bölge Tanımı

Serbest Bölgeler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile kurulmuş, ülke içinde geçerli ticari, mali ve iktisadi konulara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin söz konusu olduğu, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan bölgelerdir.

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1. maddesinde, bölgelerin kuruluş  ve işletilme amaçları aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:

  • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,
  • Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,
  • İşletmeleri ihracata yönlendirmek,
  • Uluslararası ticareti geliştirmek.