Duyurular
Anasayfa » MEDYA » Duyurular
Duyurular
Dosya Adı Görüntüle/İndir
2019/6 Sayılı Serbest Bölgelerde Üst Yapıların Kullanıcılar Tarafından Sigortalanmasına İlişkin Genelge 2019/6 Sayılı Serbest Bölgelerde Üst Yapıların Kullanıcılar Tarafından Sigortalanmasına İlişkin Genelge
2019/4 Sayılı Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelge 2019/4 Sayılı Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelge
2019/3 Sayılı Serbest Bölgelerde Proje ve İnşaat Sürelerine İlişkin Genelge 2019/3 Sayılı Serbest Bölgelerde Proje ve İnşaat Sürelerine İlişkin Genelge
2009/3 Sayılı Faaliyet Ruhsatı Süreleri ve Müracaat Ücretleri 2009/3 Sayılı Faaliyet Ruhsatı Süreleri ve Müracaat Ücretleri
Serbest Bölgelerde Yabancı Uyruklu Personele Verilecek Çalışma İzinlerine İlişkim Usul ve Esaslar Serbest Bölgelerde Yabancı Uyruklu Personele Verilecek Çalışma İzinlerine İlişkim Usul ve Esaslar
Açık Alan Kira Sözleşmesi Ödemeleri Hakkında Açık Alan Kira Sözleşmesi Ödemeleri Hakkında
Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ ( İhracat:2018/10)