YATIRIM SEÇENEKLERİ

Serbest Bölgelerde Yatırım

Serbest Bölgelerde Yatırım

Serbest Bölgeler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile kurulmuş, ülke içinde geçerli ticari, mali ve iktisadi konulara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin söz konusu olduğu, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan bölgelerdir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar, İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini sağlamak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmaktadır.

Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de önemlerini artırmaktadırlar.