SOSYAL SORUMLULUK

Tekfen, sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlere destek vermeyi kurumsal yapısının doğal bir gereği olarak görmektedir. Bu amaçla Tekfen Holding’in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri tarafından kurulmuş olan Tekfen Vakfı, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve doğal varlıkları koruma alanında çalışmaktadır.Topluma katkılarının ağırlığını eğitim alanında öğrenci bursları ve okul inşaatları, kültür alanında ise yaşatmakta olduğu Tekfen Filarmoni Orkestrası oluşturmaktadır.

Tekfen Filarmoni Orkestrası

Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın temelleri 1992 Karadeniz Oda Orkestrası adıyla, farklı kültürler arasındaki ilişkileri geliştirmek, barış adına ortak bir dil yaratmak amacıyla, Saim Akçıl şefliğinde 11 ülkeden 17 sanatçının katılımıyla atılmıştır.

Tekfen Filarmoni Orkestrası müziğiyle, zıtlıkların uyumuna, doğu ve batının bileşiminden doğan büyülü senteze övgüde bulunur. Orkestranın “3 Denizin Sesi” adıyla da anılıyor olmasının altında müzisyenlerin üç farklı bölgeden gelmesinin yanı sıra, kuruluş amacı olan “farklılıkların bir arada var olabildiği ve hatta bundan da güç alarak müziğin barışın seslerinden biri olduğunu gösterme” düşüncesi de yatmaktadır.

Projeler kapsamında bir araya gelen Tekfen Filarmoni Orkestrası, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, İngiltere, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan’da sahne almıştır.


Tekfen Bursu

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, her yıl Türkiye'de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan 250 başarılı lise ve üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim bursu vermektedir.

Tekfen Holding'in ortakları, kurucu aile üyeleri ve Grup Şirketleri tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen Vakıf, bugüne kadar yüzlerce öğrencinin mezuniyetinde pay sahibi olmuştur.