MEVZUATLAR

Serbest bölgelerle ilgili bütün yasal mevzuat güncel olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı internet sitesinden bulunabilir (www.ekonomi.gov.tr).

Bu sayfada, temel olan bazı bilgiler ( yasa, yönetmelik, genelde vd.) sunulmuştur. Burada verilen metinlerin güncelleştirilmesinde gecikmeler olabileceğini, genel bilgi amaçlı olduklarını ve güncel metinler için Ekonomi Bakanlığı’nın esas alınması gerektiğini dikkatinize getiririz.

Serbest Bölgelerle ilgili mevzuatlar:

Serbest Bölgeler Kanunu
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Serbest Bölgelerdeki Yekili Kuruluşlar
Faaliyet Ruhsatı Başvuru İşlemleri
Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu