HİZMETLER

Kiralama ve Hizmet Tarifesi

Kiralama ve Hizmet Tarifesi

Kira Tarifeleri ve Uygulama Esasları, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Hizmet Tarifeleri ve Uygulama Esasları, Adana Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.