HİZMETLER

İşletme Hizmeti

İşletme Hizmeti

Serbest Bölgemizde yatırımcıların ihtiyaç duyacağı

✔ elektrik, su
✔ telefon, internet,
✔ yemek, kumanya,
✔ bölge güvenliği,
✔ bölge temizliği, çöp toplama,
✔ kantar,
✔ yeşil alan bakımı,
✔ evsel nitelikli atık su,
✔ yol ve çevre aydınlatma

gibi hizmetler TAYSEB A.Ş tarafından sağlanmaktadır.