HAKKIMIZDA

Yetkili Kuruluşlar

Yetkili Kuruluşlar

Herhangi bir serbest bölgenin faaliyete başlayabilmesi için şu birimlerin oluşması gerekir:

1. Serbest Bölge Müdürlüğü
2. Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
3. Serbest Bölge Emniyet Müdürlüğü
4. Serbest Bölge İşletici veya Kurucu İşleticisi
5. Kullanıcılar


1. Serbest Bölge Müdürlüğü:

Serbest bölgedeki faaliyetlerin, Serbest Bölgeler Mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile her bir bölge için Serbest Bölge Müdürlüğü kurulur.

2.Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü:

Gümrük Müdürlükleri kendi mevzuatları doğrultusunda serbest bölgeye giren ve çıkan ticari malların gümrük işlemlerini yürütmek üzere serbest bölge için kurulur, çalışırlar. Bölge giriş ve çıkış kapılarında 24 saat kapı hizmeti vermek zorundadırlar. Kendi mevzuatları doğrultusunda görev yaparlar.

3. Serbest Bölge Emniyet Müdürlüğü:

Serbest bölge sınırlarında, kapısında ve gerektiği zaman bölge içerisinde güvenliği sağlamak amacı ile günde 24 saat hizmet veren İçişleri Bakanlığına bağlı bir teşkilattır. Kendi mevzuatları çerçevesinde görev yaparlar.

4. Serbest Bölge İşleticisi veya Kurucu İşleticisi:

Bakanlar Kurulunun iznine bağlı olarak, serbest bölgelerin kurulmasından ve/veya işletilmesinden sorumlu işletici veya kurucu-işletici şirketler görevlendirilmiştir. Bu şirketlerin görev ve sorumlulukları, Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

5. Kullanıcılar:

Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere “Faaliyet Ruhsatı” alan, bölgede açık alan ve/veya ofis ya da depo kiralaması yapan gerçek veya tüzel kişilere “Kullanıcı” adı verilmektedir.

Bölgelerde, açık alan kiralaması yaparak bu alan üzerinde binasını inşa edenlere “Yatırımcı-Kullanıcı“, hazır iş yerleri kiralayanlara da “Kiracı-Kullanıcı” denilmektedir.