TAYSEB’DE TİCARET HACMİNİN BEŞ YILDA, 2.5 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ

TAYSEB’de Ticaret Hacminin Beş Yılda, 2.5 Milyar Dolara Ulaşacağını Öngörüyoruz

Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (TAYSEB), başta tarımsal sanayi, inşaat ve taahhüt, limancılık ve terminal işletmeciliği faaliyetleri olmak üzere birçok sektörde Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Tekfen Holding bünyesinde kuruldu. TAYSEB, 1990 yılında Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin “Kurucu ve İşletici” şirketi olarak kurulduktan sonra, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile yapılan sözleşme çerçevesinde, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin kurulup işletilmesi işini “Yap, İşlet, Devret (YİD)” modeli ile üstlendi. Yumurtalık Serbest Bölgesi,İskenderun Körfezi’nde Adana ve Hatay illerinin birleşiminde yer alan, 4,6 milyon m2 alan sahip Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden bir konumunda.

Bölgenin 2015 yılında 570 dolar olan ticaret hacmi, 2016 yılında yüzde 6 arttı ve 603 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk dört ayında ise 190 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. Beş yıl içinde 40 milyon dolarlık altyapı yatırımı planladığımız bölgede, proje çalışmaları devam eden kullanıcı firmalar ticaret hacminin 2.5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz.

 Yatırımcılara alt yapısı hazır arsalar, genel amaçlı depolar, ofisler ve açık stok saha imkânları ile bölgede yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalara elektrik, su, telekomünikasyon gibi altyapı hizmetleri ile birlikte güvenlik, yemek, temizlik gibi hizmetler veriyoruz. Ayrıca alım-satım ve depolama amaçlı yatırım yapmak isteyen firmalara, faaliyetlerin biteliğine göre bölgede yatırım yapma ve ticari faaliyetlerini yürütme imkanları sunuluyor.

Bölge, özellikle ihracat odaklı üretim yapacak firmalar tarafından tercih ediliyor. Bölgede kimya sektörü başta olmak üzere, çimento, inşaat malzemeleri, tersane, demir-çelik, gıda ve yem sektöründe yatırım yapan işletmeler bulunuyor, istihdam sayısı ise binin üzerine çıkmış durumda.Bugün için tesis inşaatı bitme aşamasına gelen firmalar, yılın inci yarısında üretime başlayacak. Bunun yanı sıra Çevre Etki Değerlendirmesi raporunu alan ve inşaat aşamasına geçecek bazı firmaların da son çeyreğinde şantiyelerini kurmaları bekleniyor. Doğalgaz getirilmesine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler ve fizibilite çalışmaları sürüyor. Bölge içinde faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dış pazarlardaki rekabet gücünü artırabilmek ve daha uygun maliyetli elektrik temini sağlamak için 154 kV’lik şalt merkezi inşa edilmesi içinde çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca kimya sektörünün öncelikli gereksinimlerinden endüstriyel atık su arıtma tesisi, bu yıl içinde devreye girecek.

Kimya ve petrokimyada altyapıyı geliştiryoruz

 Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi olarak, özellikle kimya ve petrokimya üretim alanında kümelenmeye önem veriyoruz. Doğu Akdeniz’in en önemli ticaret merkezi haline gelebilmek amacıyla kimya ve petrokimya sektörlerinin ihtiyaç duyacağı altyapı hizmetlerini karşılamak için gerekli planlamalar yapılıyor. Kimyasal ve bitkisel yağ boru hatlarıyla ürünler, serbest bölgenin yanında yer alan Torosport Ceyhan Limanı’na gelen gemilere hızlı ve güvenli bir şekilde yüklenebiliyor. Bölgemize artan yatırım talebi doğrultusunda kapasite ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak, dökme kimyasal sıvı boru hattı sayısını arttırmayı planlıyoruz.