BAŞVURU

Serbest Bölgemizin olanaklarından yararlanmak için doğrudan şirketimize başvurulmalıdır.

Firmaların Serbest Bölgelerde kiralama yaparak faaliyette bulunabilmeleri için Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden “Faaliyet Ruhsatı” almaları gerekmektedir. 

Faaliyet Ruhsatı:

Serbest bölgelerde aşağıda özetlenmiş faaliyet konularında Faaliyet Ruhsatı alınabilir. Her faaliyet için ayrı ruhsat alınması gerekmektedir.

• Üretim: Üretilen malın yanı sıra, bu malın üretiminde kullanılan ham madde ve ara maddelerin alım-satımı, depolanması, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi, sergilenmesi ve bakım onarımı yapılabilir.
• Alım-Satım: Ticareti yapılan malların alım satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesi yapılabilir.
• Montaj-Demontaj: Serbest Bölge Müracaat Formu Bölüm XII-E’de belirtilen malların montajı veya demontajı yapılabilir.
• Bakım Onarım: Serbest Bölge Müracaat Formu Bölüm XII-F’de belirtilen malların bakımı ve onarımı yapılabilir.
• Diğerleri: Yukarıda belirtilen faaliyetlerin dışında kalanlar.Faaliyet Ruhsatı alma aşamaları:

1. TAYSEB A.Ş.’den “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu” alınır ve doldurulur.
2. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının
TR74 0000 1001 0000 0951 1013 01
no.lu $ hesabına müracaat ücreti (5000 USD $) yatırılır.
3. Müracaat dosyası ve aşağıda belirtilen eklerle birlikte Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Ekler:

1. Firma ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgi
2. Firma temsilci ve yetkililerinin imza sirküleri
3. Firmanın kuruluş ilanı, son sermaye yapısının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri
4. Ticaret ve Sanayi Odası kaydı
5. Son üç yıllık bilanço ve kar-zarar cetvelleri
6. Faaliyet Ruhsatı ücretinin T.C.Merkez Bankasına yatırıldığını gösterir makbuz aslı Varsa son üç yılda ülkeye getirilen dövizi gösterir belge
7. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu

4. Genel Müdürlük tarafından müracaat değerlendirilir.
5. Değerlendirme olumsuz ise müracaat ücreti (5000 USD $) iade edilir.
6. Değerlendirme olumlu ise Kira sözleşmesi için TAYSEB\\\'e başvurulur.
7. İmzalanan kira sözleşmesi ve Ceyhan Ticaret Sicil Kayıt Belgesi ile 30gün içerisinde Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Genel Müdürlük tarafından kira sözleşmesi onaylanır ve Faaliyet Ruhsatı verilir.


Faaliyet Ruhsatı süresi:

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 2009/3 Nolu Genelgesi Faaliyet Ruhsat sürelerini aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.
• Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl,
• Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl,
• Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl,
• Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl
Yatırımcılar faaliyet konusuna göre ruhsat süresi alırlar.


Faaliyet Ruhsatı  Başvuru Belgesi örneğini  anasayfamızın alt bölümündeki Mevzuatlar sayfamizdan indirebilirsiniz.
En güncel belgelerin  T.C. Ekonomi Bakanlığı WEB Sayfalarında  olacağını dikkatinize getiririz.